Indgang

Om os

Hvem er vi

Tetraplan er et selvstændigt konsulentfirma, der rådgiver inden for trafikplanlægning og -modellering. Vi løser opgaver i Danmark og Sverige og udfører desuden en række større opgaver for EU.

Vi arbejder på at være de bedste inden for vores felt, og vi søger til stadighed nye, kreative løsninger på de trafikale udfordringer. Derfor anvender vi en bred palet af værktøjer og faglige kom-petencer, helt afhængig af den konkrete opgave. Vi lægger vægt på vidensbaseret rådgivning, og for at fastholde et højt fagligt niveau deltager vi i en række forsknings- og udviklingsprojekter på europæisk niveau.

Vi vil gerne være et lidt anderledes rådgivende firma: Et firma, der hurtigt omstiller til nye metoder og nye opgavetyper inden for vores kompetenceområde. Et firma, der har tætte relationer til vores kunder både før, under og efter løsning af opgaverne.

Tetraplan tilbyder rådgivning indenfor:

  • Trafikale konsekvensvurderinger
  • Trafikprognoser og modeller for passager- og godstrafik
  • Strategiske analyser og evalueringer
  • Bruger- og trafikantundersøgelser
  • Planlægning og analyser af kollektiv trafik
  • Kommunale trafik- og miljøplaner
  • Analyser af godstransport
  • Kortlægning og handlingsplaner for vejtrafikstøj
  • ITS-løsninger