• Busplan i Faxe - Borgernes transport

  Totalrådgivning om åbne og lukkede kommunale kørselsordninger

 • Cykelguide for Rudersdal

  ”Den gode cykelvej – En Cykelguide for Rudersdal Kommune”

 • Flere buspassagerer

  Ny udredning

 • Modul-vogntog

  Miljø og trafiksikkerhed

 • Skolelukninger og transport

  Transport af elever til nye skoler kan blive så dyrt, at de penge man sparer på at lukke en skole, bliver ædt op

 • Trafik- og miljøplan for Køge

  Det store overblik

 • Trafikplan for Nordjylland

  Den første trafikplan efter strukturreformen

 • Visioner for fremtidens godstransport

  Projektet FREIGHTVISION

 • Mobilisten

  Fra bil til kollektiv trafik

 • Stationsnærhed på jysk

  Tydelig sammenhæng mellem transportadfærd, lokalisering og bystruktur

 • Evaluering af ITS-systemer

  Brugerne er tilfredse, og vil have mere

 • Ny national kortlægning af vejstøj

 • Minibus
 • Cyklister
 • Case - Midtjylland
 • Case - Modulvogntog
 • Vejskilt - by slut
 • Case - Trafik- og miljøplan Køge
 • Case - Trafikplan Nordjylland
 • Freightvision
 • Mobilisten
 • Togskilt Horsens
 • Betalingsring
 • Høreværn
 • Se hele casen her >

  Tetraplan har hjulpet Faxe Kommune med at få styr på at løse de transportopgaver, der knytter sig til at borgerne kan komme frem til deres aktiviteter. Kommunen har store udgifter til bustransport.

  Analysen bruges aktivt af Faxe Kommune til at revidere og forbedre forholdene.

 • Se hele casen her

  For Rudersdal kommune har vi lavet en web-baseret cykelplanlægger som finder de bedste ruter, ved at kombinere kommunens kort med OpenStreetMap.

 • Se hele casen her

  Stor udredning om hvad der skal til for at flere bruger bussen

 • Se hele casen her

  Hvordan effektiviserer vi godstransporten på vej? Kan modulvogntog reducere antallet af lastbiler på vejene, reducere CO2-emissioner, forbedre udnyttelsen af kapaciteten og er de farlige i trafikken? Det er nogle af de spørgsmål, som Evaluering af forsøg med modulvogntog giver svar på.

 • Transport af elever skal beregnes rigtigt

  Mange kommuner overvejer at lukke skoler. I nogen tilfælde for at kunne spare penge. I andre tilfælde for at forbedre kvaliteten af undervisningen. Tetraplan har en række veludviklede værktøjer der kan belyse de transportmæssige konsekvenser af skolelukninger.

 • Se hele casen her

  I Køge Kommunes Trafik- og miljøplan er der fokus på løsninger, som kan begrænse væksten i biltrafik ved at udnytte mulighederne i de alternative transportformer og især at kombinere dem på en hensigtsmæssig måde. Målet er at sikre en høj mobilitet for alle - også de der ikke har bil.

 • Se hele casen her

  I Trafikplanen for Nordjylland beskrives hvilken udvikling, der ønskes frem til 2012. Den kollektive transport i området skal sikres en bedre passagermæssig udvikling ved at satse flest ressourcer, der hvor efterspørgslen er størst.

 • Se hele casen her

  Hvordan sikres økonomisk vækst og løses den stigende efterspørgsel på godstransport samtidig med at reducere emissioner, afhængighed af fossile brændstoffer og antallet af ulykker? FREIGHTVISION har udviklet scenarier, visioner og handlingsplaner for transport- og teknologipolitik for langdistance godstransport i EU frem til 2050.

 • Se hele casen her >

  Hvad kan få bilister til at skifte til kollektiv trafik? Tetraplan vurderer potientialet i informationstiltag i forhold til overflytning, økonomi og risiko. Og vi vurderer konkrete cases og muligheden for at udrulle tiltagene i større skala.

 • Se hele casen her >

  Analyser af transportadfærden i Trekantområdet viser, at der er potentiale for flere kunder i den kollektive trafik. Transportvaneundersøgelsen (TU) kan bruges til at analysere sammenhænge mellem transportadfærd, lokalisering og bystruktur. Og meget andet!

 • Se hele casen her >

  Hvordan leder intelligente transportsystemer (ITS) trafikken, og hvordan reagerer brugerne? Vi kvantificerer de trafikale effekter og evaluerer brugernes tilfredshed med ITS-systemer. 

 • Se hele casen her >

  Den seneste nationale støjkortlægning baseret på data fra 2012 er netop afsluttet. Kortlægningen af vejstøj viser, at ca. 723.000 boliger her i landet er udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB. Heraf er ca. 141.000 boliger stærkt støjbelastede, dvs. at lydniveauet er 10 dB højere end grænseværdien – altså 68 dB eller endnu højere.